Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich

Oddział w Katowicach

HISTORIA
ludzie daty wydarzenia


Przewodniczący Oddziału


Marceli Siedlanowski 1936
Powstanie samodzielnego
oddziału (współinicjator Ignacy Brach).


Janusz Tymowski 1946 Powstanie Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego z siedzibą w KONSTALU
w Chorzowie.1950 Powstanie pierwszych oddziałów w Bytomiu, Bielsku-Białej i Gliwicach.
Alojzy Twardoch 1952
1954 Nowa siedziba w Domu Technika przy ul. Podgórnej w Katowicach.


Tadeusz Sanetra 1955Alojzy Twardoch 1957

1958 Powstanie pierwszych Sekcji Naukowo-Technicznych. Powołanie zespołu rzeczoznawców.

1959 XV Walny Zjazd w Katowicach

 


1960 Utworzenie Ośrodka Szkoleniowego


Jerzy Szymański 1961Stanisław Dietrych 1965
1966 V Kongres Techników Polskich
w KatowicachBrunon Kopiec 1969 Powstanie Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Kadr

1974 Utworzenie Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno-Technologicznego.1975 XXIII Walny Zjazd Delegatów
w Katowicach


Czesław Szczurkowski 1976
1982 Początki działania Zespołu Ośrodków Kwalifikacji i Jakości Wyrobów

Waldemar Osuch 1984
1985 Powstanie Centrum Eksportowego SIMPEX1986 50-lecie Oddziału1995 Sympozjum "Energia Przyjazna Człowiekowi"


1997 Energetyczna konferencja naukowo-techniczna


1999 Energetyczna konferencja naukowo-techniczna


2001 Energetyczna konferencja naukowo-techniczna2003 Energetyczna konferencja naukowo-techniczna


Jerzy Wawrzyńczyk
2006
2007 Energetyczna konferencja naukowo-techniczna


Otwórz Kronikę Seniorów

SIMP

Design by flankerds.com