Władze Oddziału

Kadencja 2022-2026 wybrane na Walnym Zgromadzeniu

Skład Zarządu
Prezes Adam FAMULSKI
Wiceprezes Jerzy HAUSNER
Sekretarz Jerzy GOŁĄBEK
z-ca Sekretarza Romuald PALA
Skarbnik Irena WIECZOREK
Członek Jerzy CIEŚLIK
Członek Filip KLEPACKI
Członek Julitta KRAJCZYŃSKA
Członek Radosław BARTOSZEK

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Grzegorz LOCH
Członek Irena ANTONIUK
Członek Eugeniusz BROMBOSZCZ

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Andrzej CHOMIAK
Członek Bronisław KOWALCZYK
Członek Andrzej RABSZTYN

 

Delegaci na WZD SIMP
Adam FAMULSKI
Jerzy HAUSNER